Työntekijälähettilyys on luonnollinen osa liiketoimintaa

Miksi yritys käyttää rahaa ja aikaa siihen, että heidän työntekijänsä käyttävät työaikaansa jutellaakseen verkossa kahvista, villasukista ja rakkaudesta? Miksi myyjille ja asiakaskohtaajille annetaan usein vapauksia soveltaa asiakaskohtaisesti tekemistään? Miksi asiakaskohtaamiseen ja asiakaskokemukseen satsataan? Miksi työntekijöitä pyritään pitämään tyytyväisenä? Mikä on yrityksen tehtävä?

Vastaus on yksinkertainen: Liikevaihto. Yrityksen tehtävä on loppumetreillä tehdä tulosta ja sitä kautta se tuottaa yhteistä hyvää niin omistajilleen, yhteiskunnalle kuin sidosryhmilleen. Ilman liikevaihtoa on paha kehittää toimintaansa, maksaa palkkoja ja tuoda omistajienkin tilille fyrkkaa.

Kasvattaakseen liikevaihtoa yritys tarvitsee yleensä hyvän tuotteen tai palvelun ja osaavaa henkilökuntaa. Osaavaa henkilökuntaa kasvatetaan luomalla kuvaa mielenkiintoisesta ja työntekijälähtöisestä yrityksestä siinä missä asiakkaita houkutellaan luomalla kuvaa hienon tarinan omaavasta ja asiakaslähtöisestä yrityksestä.

Omilla kasvoillaan, iloisin mielin ja liukkain kielin verkossa vaikuttavat työntekijät on oiva tapa rakentaa edellä kuvailtua kokonaisuutta. Jokainen meistä ymmärtää, että työajallaan verkossa hengailevat yritysten edustajat ovat eri kanavissa osittain yrityksen agendalla ja mandaatilla. Yksi osa tätä agendaa on kasvattaa liikevaihtoa, toinen osa luoda työnantajakuvaa, kolmas ties mitä.

Yrityksen viestintäosasto voi olla mielissään, kun heillä on mahdollisuus mentoroida ihmisiä ja vaikuttaa siihen, että yrityksen ydinviestit välittyvät ulos oikeassa muodossa. Myyntijohtaja hieroo karvaisia tai karvattomia käsiään yhteen, kun korviaan käyttävät myyntitykit löytävät mahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin. HR:lle tarjotaan uudenlaisia mahdollisuuksia oppimispolkujen rakentamiseen ja toisaalta työnantajakuvan luomiseen sekä tekijöidensä sitouttamiseen. Kenties markkinointiosastollakin ollaan tyytyväisiä, kun brändi inhimillistyy verkossa vaikuttavien ihmiskasvojen kautta. Yritysjohdolle tarjoutuu samalla mahdollisuus oppia tulevaisuuden toimintamalleihin ja kulkea työntekijöidensä rinnalla.

Onko koko termille työntekijälähettilyys enää mitään tarvetta, se on oma kysymyksensä. Onko viestintä nyt tai tulevaisuudessa osana jokaisen työntekijän toimenkuvaa? Onko jokainen arjen kohtaaminen yrityksen kannalta mahdollisuus luoda uutta arvoa? Kannattaako puhua työntekijälähettilyydestä vai ihan vaan arkisesti työstä, joka luonnostaan mahdollistaa sisäisiä ja ulkoisia kohtaamisia, niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Kannattaako yrityksen siis panostaa ihmistensä kouluttamiseen, koska me kaikki viestimme työksemme?

Eikä sitä kannata hävetä, että työntekijöiden aktivointi tähtää liikevaihdon kasvattamiseen. Kyllä ihmset ymmärtävät, että heidän mielipiteisiinsä ja käyttäytymiseen halutaan vaikuttaa.

Ja sinne takariviin… Verkossa vaikuttavien työntekijöiden kohdalla on ilmassa mahdollisuuksia epäonnistumisiin. Suotakoon heille mahdollisuus siihen, kunhan he ja koko organisaatio oppii niistä. Se sama mahdollisuus elää jokaisessa kohtaamisessa ilman verkkoakin ja uskon jopa sinun tehneen virheitä elämäsi aikana ihmisten kanssa kommunikoidessa. Sitä kutsutaan inhimillisyydeksi ja kokemusten kautta oppimiseksi.

Mitä mieltä Sinä olet?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.